Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo

Vond u veel dingen vroeger ook beter of leuker? U bent niet de enige. Technologische ontwikkelingen en het veranderen van normen en waarden zorgen er voor dat steeds meer mensen last krijgen van heimwee naar wat voorbij is. Voor die mensen is er goed nieuws. Sommige dingen blijven zoals ze al jarenlang zijn. Net zo warm, leuk, mooi en sfeervol en toch van deze tijd. Neem het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo ( “de Hermenie”): al ruim 193 jaar springlevend.

Veel Venlonaren dragen de harmonie een warm hart toe. Ze doen dat niet alleen door de optredens en activiteiten te bezoeken, maar ook door de Harmonie financieel een extra steuntje in de rug te geven. En dat is nodig want zonder deze steun is het vrijwel niet mogelijk jaarlijks te werken met een sluitende begroting 

De Harmonie heeft zich als doel gesteld: het bevorderen en stimuleren van de liefde voor en kennis van de muziek binnen de Gemeente Venlo en bij de inwoners van Venlo.

De Harmonie Venlo tracht via structurele bijdragen van het Venlosche bedrijfsleven en van particulieren de gestelde doelen te realiseren en een eventueel tekort op te vangen.

De Club van 100 is hiertoe ook opgericht met het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere investeringen. Denk hierbij vooral aan de Jeugdopleiding, instrumenten en uniformen want dit is duur, heel duur. De keuzes voor deze investeringen worden in overleg met het bestuur, dirigent en de jeugdcommissie bepaald en zullen ook jaarlijks kenbaar gemaakt worden aan de leden van de club van 100, zodat de sponsor weet waaraan het geld besteed wordt.

Wilt u de harmonie op een andere wijze steunen kunt u dat ook doen door Muziekmaat te worden van de Harmonie.

Lees in onderliggende documenten wat de verschillende mogelijkheden inhouden en wat de tegenprestatie voor u is. Wij zijn als Harmonie dankbaar voor iedere steun die wij mogen ontvangen en sympathisanten die wij mogen begroeten.

 

Lees meer over de Club van 100


Lees meer over Muziekmaat


Harmonie in wijn